Information: Vår webbplats använder kakor för att leverera tjänster i enlighet med vår sekretesspolicy. Du kan ange villkor för lagring av kakor i din webbläsare.

Frånträdande

Du har rätt attinom trettio dagar rånträda avtalet utan att ange några skäl. Karenstiden är trettio dagar från den dag då du eller utsett av dig en tredje person som inte är en leverantör, kom i besittning av de varor som beställts.
För att säga upp avtalet måste du informera oss (APW Global Sp. z o.o. Sp. Kom., ul. Składowa 10, 05-840 Brwinów, info@maxbeads.se genom ett tydligt uttalande (t.ex. skicka brev, e-post eller formulär) av ditt beslut att frånträda avtalet.
För att hålla ångerfristen räcker att du skickar oss information om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen.

Effekter av frånträdande

När du har dragit sig ur detta avtal kommer vi betala tillbaka alla dina kostnader hittills som vi fått, inklusive leveranskostnader (med undantag för kostnader till följd av det faktum att du har valt en annan metod för leverans än vår mest fördelaktiga standardleverans) omedelbart och senast inom fjorton dagar. Vid returbelopp, kommer vi att använda samma betalningsmetod du använde under den föregående transaktionen, om vi inte har kommit överens om annat. Under inga omständigheter kommer du att debiteras extra avgift till följd av returen.
Du är dock ansvarig för den direkta kostnaden för att skicka tillbaka varan. Du kommer också att krävas för att täcka kostnaderna för eventuell värdeminskning av varan endast i de fall där en orsak till denna minskning inte kan anses bero på din hantering av varan som behövs för att bedöma dess skick, egenskaper och funktioner.

Klagomål

Klagomål som uppstått åsidosättande av rättigheter som garanteras i lag, bör ställas till info@maxbeads.se. Säljaren åtar sig att överväga klagomål inom 14 dagar, och om ej detta möjligt att informera kunden under denna period, när klagomålet kommer att övervägas.